تبلیغات
شکوفه های کلاس اولی من - شعر الفبا

اسلایدر

شعر الفبا

                            

مادر بده مژده که من               درس الفبا خوانده ام


 امروزبا آموزگار                   من آب ،بابا خوانده ام


آموزگار آب را                     با مهربانی بخش کرد


 او با نگاه گرم خود              بس مهربانی پخش کرد


با دست های کوچکم          مادر نوشتم آب را


روز دگر خواهم نوشت            خورشید را،مهتاب را


بر سینه ام خواهم نوشت           بابا که امید من است


درآسمان زندگی                    او مثل خورشید من است


بر قلب خود خواهم نوشت          مادر چراغ خانه است


یا بی حضور روی او                 پژمرده باغ خانه است. 


موضوع: شعر برای کودکان عزیزم،
[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ 02:29 ب.ظ ] [ عفت حسنی فرد ]