تبلیغات
شکوفه های کلاس اولی من - نکته های تدریس نشانه های 2

اسلایدر

نکته های تدریس نشانه های 2

توجه                    توجه


در آموزش نشانه های 2 به چند نکته ی اساسی  باید توجه کرد:

در تدریس این نشانه ها، روان خوانی متن درس و درک


       مطلب در اولویت قرار می گیرد و تدریس از متن آغاز شده


                         و به آموزش نشانه می رسد.


 این نشانه ها باید حتما با نام الفبایی شان آموزش داده


        شوند و در کنار آن ها می توان اسامی حروف هم صدا را نیز


                                 آموخت. (مثلا صاد- سین)


بهترین شیوه ی آموزش این نشانه ها روش اکتشافی و


           مقایسه ی صدای نشانه ی جدید با نشانه های خوانده


                                         شده است.


از آموزش کلمات خارج از کتاب باید تا حد امکان کاست زیرا


        این کلمات با حافظه ی دیداری کودکان ارتباط مستقیمی


      دارد  و آموزش کلمات زیاد موجب سردرگمی و افت شدید


آن ها در املا می شود.


برای جلوگیری از افت املا بهتر است متن املا از متن کتاب


           باشد و یا متن آماده شده ی معلم قبلا به دانش آموزان


                                         داده شود.


کلمات نشانه ی جدید باید جلوی دید دانش آموزان در کلاس


          و منزل قرار بگیرد تا به آنان در یادگیری کمک شود.                      


موضوع: برنامه آموزشی /زنگ فارسی،
[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ عفت حسنی فرد ]