تبلیغات
شکوفه های کلاس اولی من - چند تذکر کلیدی

اسلایدر

چند تذکر کلیدی

                    چند تذکر کلیدی                                                                              

                                                                                                                                 

         - در تدریس و تمرین کلماتی که اُ استثنا دارند به هیچ  


             عنوان از صداکشی و ترکیب استفاده نمی شود.


                                                                               

      - دانش آموزان باید این کلمات را به حافظه ی بصری خود


      بسپارند بنابراین نصب این کلمات جلوی دید آنان در کلاس


                   و اتاق کودک به آنان کمک زیادی می کند.


                                                                                   

        - دانش آموزان باید یاد بگیرند که همه ی کلمات استثنا


        نیستند و فقط کلماتی را که در کتاب یا مجله و روزنامه


                 می بینند می توانند به این شکل بنویسند. 


موضوع: برنامه آموزشی /زنگ فارسی،
[ پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 06:18 ب.ظ ] [ عفت حسنی فرد ]