تبلیغات
شکوفه های کلاس اولی من - کوچک ترین معلم إإإإإإ

اسلایدر

کوچک ترین معلم إإإإإإ

برای تدریس « خوا » استثنا ،مهمان کوچولو و زیبایی در کلاس داشتیم

نازنین زهرای واقعا نازنین ،خواهر علی آقای گل که بیشتر از چند ماهی

نبود که به  دنیای ما پا گذاشته بود به کمک ما آمد تا در تدریس « خوا »

ما را یاری کند و بچه ها از دیدن این مهمان با نمک چه ذوقی می کردند.


                                                                                                            

علی جان امیدوارم سال های سال در کنار خواهر نازنینت

و زیر سایه پرمهر پدر و مادر مهربانت روزگار خوشی داشته باشی
موضوع: فعالیت های کلاس به روایت تصویر،
[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 10:10 ب.ظ ] [ عفت حسنی فرد ]